top of page

Kroužky angličtiny ve školním roce 2022/23

 

Storytelling neboli vyprávění příběhů. Příběhy čerpáme z dětských knížek, které si nejen přečteme, ale i zpracujeme pomocí her, krátkých představení, pracovních listů a dalších aktivit. Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.

 

Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická. Všechny kroužky probíhají v budově školy ZŠ Hovorčovická.

Závazné přihlášky vyplňte, prosím, zde:  https://forms.gle/F6nkp9kMGmNR29e79 nejpozději do 16.9.2022. Počet dětí ve skupině je 6-12. Kurz otevíráme při dostatečném zájmu. Při případném větším zájmu rozhoduje čas přihlášky a dalším žákům se budeme snažit otevřít nový kurz dle možností školy a lektora.

Pokud nemůžete přihlášku vyplnit online, použijte, prosím, přiložený formulář a odevzdejte paní učitelce Dagmar Tiché.

Cena kurzu je 1650 Kč za pololetí. Kurzy začínají v týdnu od 26.9.2022 a první pololetí končí 27.1.2023. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny.

Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.

 

Kurzy:

Storytelling 1. ročník - úterý 11.50-12.35 (5. vyučovací hodina)

Storytelling 2.ročník - pondělí 11.50-12.35 (5. vyučovací hodina)

Storytelling 3.ročník - pondělí 12.45-13.30 (6. vyučovací hodina)

Storytelling 4.ročník - úterý 12.45-13.30 (6. vyučovací hodina)

Storytelling 5.ročník - čtvrtek 14-14.45

Příprava na zkoušku PET for Schools 

 

Příprava na zkoušku PET z anglického jazyka. 

Ve školním roce 2022-23 připravujeme nový kroužek angličtiny zaměřený na přípravu ke zkoušce PETfS, úroveň B1. Procvičovat budeme všechny znalosti a dovednosti ke zkoušce – čtení a psaní, poslech, mluvený projev. Vycházet budeme ze cvičných testů, online materiálů a ofocených cvičení. Učebnice nebude nutné kupovat. Preliminary for Schools (PETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English PET a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Kurzu je možné se zúčastnit i bez přihlášení na oficiální zkoušku PETfS. Přihlášky na zkoušku můžeme zajistit hromadně, obvykle je potřeba se rozhodnout začátkem dubna, samotná zkouška je pak na přelomu května a června. V ceně kurzu není zahrnut poplatek za zkoušku na British Council (v loňském roce byl poplatek za zkoušku 3300Kč).

 

Příprava ke zkoušce PET (doporučeno pro 8. a 9.ročník) – středa 14 -14.45. Kroužek pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická a probíhá v budově školy ZŠ Hovorčovická.

 

Závazné přihlášky  vyplňte, prosím, zde:  https://forms.gle/qCreV76d5qivWiDMA

nejpozději do 16.9.2022. Počet dětí ve skupině je 6-12. Kurz otevíráme při dostatečném zájmu. Při případném větším zájmu rozhoduje čas přihlášky a dalším žákům se budeme snažit otevřít nový kurz dle možností školy a lektora.

Cena kurzu je 1650 Kč za pololetí. Kurzy začínají od 5.10.2022 a první pololetí končí 27.1.2023. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny. V ceně kurzu není zahrnut poplatek za zkoušku.

Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište zkouška PETfS, ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.

 

 

 

  Mgr. Dagmar Tichá

 lektorka a koordinátorka kurzů English Line

 učitelka angličtiny na ZŠ Hovorčovická

  Kontakt: englishline@volny.cz

+420 775 040 872, www.englishline.cz

promo2.jpg
promo.jpg
bottom of page