Kroužky angličtiny ve školním roce 2021/22

Storytelling  - základem je příběh ...

Na základě našich dlouholetých zkušeností je obsah kroužku postaven na příbězích. Nepoužíváme klasickou učebnici, ale původní dětské anglické knížky s příběhy, kterým díky ilustracím porozumí i začátečník. Opakovaným čtením a dalšími aktivitami na příběh navázanými děti vnímají text a následně i sami aktivně používají to, co v danou chvíli odpovídá jejich momentální úrovni: začátečník si z příběhu odnese několik klíčových slov, pokročilejší dítě slůvka úplně jiná, fráze a často se naučí i celý text. Součástí hodin jsou hry, písničky, říkanky a scénky a důraz je kladen na aktivní komunikaci všech dětí. 

Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.

Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line ve spolupráci se ZŠ Hovorčovická. Všechny kroužky probíhají v budově školy ZŠ Hovorčovická.

 

Přihlášky na 2. POLOLETÍ

Pro přihlášení dětí, které již chodily v 1.pololetí stačí zaplatit kurzovné viz dole.

Rádi přivítáme i nové děti, které v 1.pololetí nechodily.

Pokud máte zájem, vyplňte přihlášku zde:  https://forms.gle/w7qwoxt517wZvAeS7

nejpozději do 31.1.2022.

Počet dětí ve skupině je 6-12. Kurz otevíráme při dostatečném zájmu. Při případném větším zájmu rozhoduje čas přihlášky a dalším žákům se budeme snažit otevřít nový kurz dle možností školy a lektora.

 

Cena kurzu je 1650 Kč za pololetí. Kurzy začínají v týdnu od 31.1.2022 a končí v týdnu od 30.5.2022. Neučí se v době školních prázdnin, případné odpadlé hodiny budou nahrazeny během června.

Kurzovné uhraďte, prosím, na účet číslo 670100-2215798194/6210, do zprávy pro příjemce napište ZŠ Hovorčovická, jméno vašeho dítěte a třídu.

Kurzy:

Storytelling 0. a 1. ročník - pondělí 13-13.45

Storytelling 2.ročník - čtvrtek 13-13.45

Storytelling 4. a 5.ročník - čtvrtek 14-14.45

Mgr. Dagmar Tichá

lektorka a koordinátorka kurzů English Line, učitelka angličtiny na ZŠ Hovorčovická

Kontakt: englishline@volny.cz, +420 775 040 872, www.englishline.cz

 

promo2.jpg
promo.jpg