top of page

Kurz angličtiny pro děti – MŠ Nad Štolou

 

Termín kroužků pro školní rok 2021/22 je zatím v jednání. Podrobnější informace zveřejníme během září 2021.

 

Na základě našich dlouholetých zkušeností je obsah kroužku postaven na příbězích. Nepoužíváme klasickou učebnici, ale původní dětské anglické knížky s příběhy, kterým díky ilustracím porozumí i začátečník. Opakovaným čtením a dalšími aktivitami na příběh navázanými děti vnímají text a následně i sami aktivně používají to, co v danou chvíli odpovídá jejich momentální úrovni: začátečník si z příběhu odnese několik klíčových slov, pokročilejší dítě slůvka úplně jiná, fráze a často se naučí i celý text.

 

S sebou: podepsané desky na ofocené pracovní listy. Desky mohou zůstat ve školce nebo si je děti budou nosit domů a můžete si společně procvičovat slovíčka a fráze z knížek.

 

 

 

bottom of page