top of page

ZŠ Londýnská - Angličtinka s příběhy

 

Kroužek pro 1. a 2. ročník ZŠ Londýnská

 

Motto: Angličtina jako zábava, ne zátěž

 

Základem je příběh...

 

Na základě našich dlouholetých zkušeností je obsah kroužku postaven na příbězích. Nepoužíváme klasickou učebnici, ale původní dětské anglické knížky s příběhy, kterým díky ilustracím porozumí i začátečník. Opakovaným čtením a dalšími aktivitami na příběh navázanými děti vnímají text a následně i sami aktivně používají to, co v danou chvíli odpovídá jejich momentální úrovni: začátečník si z příběhu odnese několik klíčových slov, pokročilejší dítě slůvka úplně jiná, fráze a často se naučí i celý text.

 

Hravě a komunikativně...

 

Součástí hodin jsou hry, písničky, říkanky a scénky a důraz je kladen na aktivní komunikaci všech dětí. Naším cílem je, aby děti v rámci kroužku vůbec nevnímaly, že se něco učí. Snažíme se o maximální zapojování rodilých mluvčích, se kterými se děti snaží dorozumět za použití všeho, co se naučily. Naše hodiny jsou vždy otevřené a kdokoliv se kdykoliv může přijít podívat.

 

Příběh pokračuje i doma...

 

Ke každému příběhu máme vytvořenu sadu pracovních listů různé úrovně, na kterých mohou děti procvičovat angličtinu i doma. Pracovní listy si děti váží do desek, a postupně jim tak vzniká ucelená pracovní knížka s jednotlivými projekty a slovními okruhy na ně navázanými. Většina pracovních listů je míněna jako domácí úkol – za vypracovaný pracovní list děti chválíme, povzbuzujeme, ale nikdy nikoho nestresujeme, pokud úkol vypracovaný nemá. V hodinách nezkoušíme ani neznámkujeme, snažíme se děti motivovat hrami a zapojováním rodilých mluvčích, aby bezprostředně vnímaly smysl učení se anglicky.

 

Aby rodiče tušili...

 

Po každé hodině posíláme rodičům mail se stručnou informací o tom, co se zhruba v hodině dělo a případně také co mohou rodiče s dětmi dál procvičovat. Dobře víme, že ne vždy je na domácí procvičování čas, ale považujeme za důležité dát rodičům tu možnost... Zároveň vždy vítáme zpětnou vazbu a například pro volbu obtížnosti pracovních listů ji považujeme za klíčovou. Snažíme se vždy „šít náplň kroužku dětem na míru“, a proto je komunikace s rodiči pro nás velmi důležitá.

 

Jak organizačně ...

 

Kroužek probíhá v jednotlivých třídách, za dohledu paní učitelek a po dohodně s rodiči přičleněn k dopolednímu vyučování.

 

Garant projektu: Mgr. Veronika Kirschnerová,

602 969 754, veronika@kirschner.cx

bottom of page