top of page

Storytelling

práce s příběhy a dětskými knížkami při výuce anglického jazyka

 

Storytelling (aneb „vyprávění příběhů“) je přirozená forma vnímání cizího jazyka: učitel při něm dětem předčítá z jednoduchých, bohatě ilustrovaných knížek, s jejichž pomocí se děti seznamují s příběhy a nenásilným způsobem se při tom učí slůvka, fráze i celé gramatické struktury. V neposlední řadě příběhy fungují jako skvělá motivace žáků a zpestření vyučovacích hodin cizího jazyka.

 

Knížky pro Storytelling jsou vybírány s ohledem na věk a jazykovou úroveň žáků. Samotné předčítání knížek je doplněno dalšími aktivitami, jako jsou například pracovní listy s procvičením slovní zásoby, krátké scénky, divadelní představení, písničky, videa, hry, u pokročilejších také třeba samostatné čtení a kreativní psaní.

 

K výhodám Storytellingu patří i jeho variabilita: knížky lze použít jak pro žáky s minimální znalostí jazyka, tak pro pokročilejší. Vítaným prvkem jsou tedy pro práci ve skupinach s diferencovanou jazykovou úrovní: pokročilejší žáci se často naučí celý text knihy a vnímají například vazby či gramatiku, aniž by o tom věděli, a začátečníci si vždy odnesou alespoň několik užitečných frází a slovíček. Všichni pak poznají radost z úspěchu a uvědomí si praktické důvody, proč je důležité se učit cizím jazykům.

 

bottom of page