top of page

* Pokročilý seminář pro učitele

 

Seminář je koncipován na 2 hodiny a je zaměřen na několik témat souvisejících se Storytellingem: 

- výběr vhodné knihy vzhledem k věku a jazykovým dovednostem žáků a její zařazení do tematického plánu výuky.

- přehled prezentačních technik a jejich užití v praxi (například poslech příběhu, čtení, využití audiovizuální techniky, interaktivní tabule, písničky, divadelní prvky a další).

- doprovodné materiály k práci s příběhy v hodině: využití hotových materiálů, jejich adaptace pro momentální potřeby výuky a příprava vlastních pracovních listů a názorných pomůcek.

- přehled možných výstupů z jednotlivých projektů, jejich naplňování a hodnocení (např. rozšíření a upevnění slovní zásoby, užití gramatických jevů v praxi, posílení zájmu o osvojení jazyka, užití jazyka v reálném životě, seznámení se s autentickými texty a další)

- výhody užití metody Storytelling pro práci s různě pokročilými studenty v rámci jedné třídy (metodické tipy a náměty, stanovování individuálních očekávaných výstupů, jejich evaluace, individualizace domácí přípravy žáků a participace v hodinách)

 

Cena: 2500 Kč.

 

Místo: vaše škola.

 

 

 

 

bottom of page