Kroužky angličtiny ve školním roce 2020/21

Storytelling neboli vyprávění příběhů. Příběhy čerpáme z dětských knížek, které si nejen přečteme, ale i zpracujeme pomocí her, krátkých představení, pracovních listů a dalších aktivit. Jedné knize se věnujeme zhruba 4 lekce.

Kroužky pořádá sdružení lektorů anglického jazyka English Line a ZŠ Pod Marjánkou. Všechny kroužky probíhají v letošním roce online. Účastnit se mohou i děti mimo ZŠ Pod Marjánkou. Pro další informace pište nebo volejte.

Aktivní město – i v letošním roce můžete na naše kurzy žádat o dotaci ve výši 600Kč v rámci projektu Aktivní město Praha 6 - www.aktivnimesto.cz

Mgr. Dagmar Tichá, lektorka a koordinátorka kurzů

Kontakt: englishline@volny.cz, +420 775 040 872, www.englishline.cz

 

Přihláška na kurz Storytelling, školní rok 2020/21, ZŠ Pod Marjánkou a English Line

 

Závazně přihlašuji .........................................................................................(jméno a příjmení dítěte) třída ........................................................

kurz..................................................................................................................(označení skupiny)

telefon rodičů .....................................................................................................................

email rodičů .......................................................................................................................

 

V ….................. dne …...................................

 

Podpis zákonného zástupce žáka …...............................................