top of page

* Seminář pro učitele

 

Základní seminář je koncipován na 7 vyučovacích hodin.

 

 

- První část je zaměřena na praktickou ukázku práce s konkrétní anglickou knihou, její interaktivní čtení, zapojení souvisejících pracovních listů, doplňkové hry a další návazné aktivity.

 

 

- Druhá část semináře naváže rozborem praktické ukázky, jejích didaktických aspektů, podrobnějším představením dalších aktivit, přípravou vlastních pracovních listů a diskuzí nad problematikou výuky anglického jazyka prostřednictvím vyprávění příběhů.

 

 

Cena: 8000 Kč

 

V ceně: 7-hodinový seminář pro učitele, 1 anglická kniha pro školu a sada pracovních listů k dané knize pro každého učitele.

 

Místo: vaše škola.

 

Maximální počet účastníků je 10.

 

Seminář je akreditován MŠMT.

 

 

bottom of page