top of page

* Seminář pro učitele s ukázkovou hodinovou

 

Seminář je koncipován na 3 vyučovací hodiny.

 

První část semináře (2 vyučovací hodiny) probíhá ve třídě s Vašimi žáky. Hodinu vede náš lektor a přítomnému učiteli nebo učitelům přímo ve výuce předvádí práci s konkrétním příběhem: interaktivní prezentace příběhu, práce s původní knihou, hry a následné aktivity, práce s pracovními listy... Učitel/učitelé Vaší školy se mohou zúčastnit jako pozorovatelé či asistenti. 

 

Druhá část (1 vyučovací hodina) je vedena formou semináře s učiteli. Na praktickou ukázku navazuje rozborem hodiny, jejích didaktických aspektů, představením dalších aktivit a her, přípravou vlastních pracovních listů a diskuzí nad problematikou výuky anglického jazyka prostřednictvím vyprávění příběhů.

 

Cena: 3500 Kč

 

V ceně: 2-hodinová výuka Vašich žáků, pracovní listy pro žáky, 1-hodinový seminář pro učitele, 1 anglická kniha pro školu a sada pracovních listů k dané knize pro každého učitele. 

 

Místo: vaše škola.

 

 

bottom of page